MAIN

Vi er en lille trampolinklub beliggende i Borup på Midtsjælland.

Vores pt eneste hold består af piger fra 10 år og op efter.


Holdet trænes af Jesper Egerup Larsen 

På nuværende tidspunkt har vi en trænings tid.


Der lægges stor vægt på seriøsitet i træningerne, og alle arbejder hen mod stævnedeltagelse, uanset hvilket niveau man konkurrerer på.


Vi deltager i lokale og regionale stævner under GymDanmark, Jydekop og internationale stævner, hvis der er springere som er dygtige nok til at deltage.


Selvom vi er seriøse med træningen, så er hyggen og det sociale samvær mindst lige så vigtigt.

Vi afholder træningsweekends, hvor vi træner hårdt i trampolinerne men også laver mad og spiser sammen, ser film, fjoller rundt og bare har det sjovt og hyggeligt sammen


Vi har et godt samarbejde med klubber i Jylland, så nogle gange tager vi til ekstratræninger i Jylland, og andre gange, så kommer de til vores træningsweekends


Træningen i klubben foregår året rundt.


Sæsonen 21-22, starter officielt fredag den 10 august 2021.

Vores trænings tider er FREDAGE FRA 16.30-19.30


Derudover afholder vi ekstra træninger når der er mulighed for det, fx i skoleferier og uden for den almindelige sæson.

Disse tider aftales løbende og meldes ud til springere og forældre


Alle springere instrueres i hvordan udstyr opstilles og nedtages sikkert, og det forventes alle hjælper til, så der er mest mulig træningstid til alle


Er du fyldt ti år og har du lyst til at se, om trampolin er noget for dig?

Du vil blive indbudt til gratis prøvetræning, typisk 3 gange, hvor du kan se om det er noget for dig og trænerne kan vurdere om du passer ind.

Det er vigtigt at pointere, det IKKE er springerens dygtighed og konkurrencepotentiale man vurderer, men springerens evne til at give noget til holdet, springerens selvstændighed og hvorvidt springeren er villig til at lægge den nødvendige seriøsitet i arbejdet.

Dette er ikke fordi vi kun vil fremdyrke elitespringere, men fordi trampolinsporten er en potentielt farlig sport, hvis man ikke udfører øvelserne som aftalt.


Prøvetræningen er obligatorisk for alle nye springere, og du og dine forældre bliver kontaktet af træneren inden første træning
Prøvetræningen har vi for at sikre, at holdet er så harmonisk som muligt, og at dem som går på holdet har lysten og gejsten til at yde det der kræves og til at deltage aktivt.

Desuden gør det, at vi har en sikkerhed for, at springerne ved hvad de må og hvornår, og at alle springere hjælper hinanden med at blive bedre og deltager i træningen af andre springere.


Hvis du er under 18 år, så forventes der en høj grad af forældreopbakning.

Vi vil derfor gerne mødes med dine forældre til 1. prøvetræning og igen når prøvetræningen skal evalueres.


Det er trænerne, som bestemmer om man kan starte, på holdet. For du afslag på at starte, bliver det altid begrundet overfor forældre og springer, så det gøres klart hvorfor man ikke kan starte. Man er selvfølgelig velkommen til at kontakte kontakte klubben igen, hvis man ønsker en ny prøvetræning på et senere tidspunkt.


En sjælden gang, bliver en springer sat af holdet. Dette kommer kun på tale, hvis man udebliver fra træning uden afbud, ikke deltager i træninger eller stævner, eller på anden måde modarbejder det samlede hold eller ikke efterkommer trænings- og sikkerhedsinstruks fra træner.

Der er altid en forudgående dialog med springeren og forældrene, og man vil altid få besked om hvad der ligger til grund for beslutningen.

Det er trænerteamet, som tager beslutningen om afsættelse, men altid efter at have inddraget bestyrelsen


Hvis du vil se om trampolinsporten er noget for dig, så er du velkommen til at kontakte os på mail : Vi glæder os til at høre fra dig og glæder os til at se dig i Borup Trampolin Klub