BTK Bestyrelsen

BTK Borup Trampolin Klub BestyrelseKontakt vores bestyrelse på mail : boruptrampolinklub@gmail.com


Når man starter på holdet har vi forældre gruppe på face book og der kan man snakke med bestyrelsen som medlem af klubben.

Og få alle relevante oplysninger om bestyrelsen.