Kommunikation
Kommunikation vedr. stævner mm.


Der er megen information fra trænere til springere og forældre i løbet af året.


Indbydelser til klubtræf, ekstratræninger, stævner og weekendtræninger tilgår pr mail og Facebook gruppen.


Al information vedrørende udtagelsesstævner sendes kun til de springere, som er udtaget til pågældende arrangement.


Udtagelse til visse stævner afhænger dels af springerens niveau men nogle gange er det også rent praktiske forhold som afgør, hvor mange der kan komme med


Sedler bliver sendt per mail og face book gruppen.


Svar på arrangementer vil der være linkt på sedlerne der linker til hjemmesiden hvor man tilmelder sig.